các bác cao thủ GSM giúp em với ạ;
em có con N7100 chay 4.0.1 inei null ,chạy lên cao hơn 4.3 vẫn vậy,chạy file full 4.3 cũng không ăn thua,
mang ra dịnh dùng z3x repai lại ,nhưng khổ nỗi đăng sau tem cũng không có imei luôn
bây giờ cũng đành bó cánh ,bác nào biết chỉ giùm em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]