Như tiêu đề khách đưa máy trong tình trạng nhận sim không có sóng ver 4.4.4

sau 1 hồi unlock repair các kiểu em nó lăn đùng ra mất imei sóng lúc có lúc không

em flash stock thì fail - nói chung là không flash được bất cứ gì từ odin

em đã kiểm tra knox tắt - ss account tắt

không biết con này bị bệnh gì luôn có bác nào gặp qua rồi chỉ em với ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]