như tiêu đề mình đo thấy mất áp khiển ic đèn mà không biết nó đi từ đâu đến đâu. anh em đã gặp xin giúp dùm ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]