em nó chay dược một nửa báo lỗi thế này rồi treo nokia màu đỏ bác nào đi qua giúp em một tay ''DEV_REPORTED_ERROR_DURING_PROGRAMMING: 0x00030003''


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]