nhận cây lumia 720 không sạc đươc.
cắm sạc đo thì điện vẫn vào điện.. nhưng đo chân pin thi không thấy vào điện
ai làm qua chỉ giúp!!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]