như tiêu đề ae ai có tool và file con máy samsung S8530 cho mình xin với,tìm trên google toàn lỗi thôi,thank all ae.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]