Repair boot Nokia Lumia 1520
Cứu boot Nokia Lumia 1520
Unbrick Nokia Lumia 1520
Sửa lỗi boot Nokia Lumia 1520
Cứu máy Nokia Lumia 1520 chết nguồn
Unlock Nokia Lumia 1520
Mở mạng Nokia Lumia 1520
Giải mã Nokia Lumia 1520
Mở khóa Nokia Lumia 1520

Đây là log và hình ảnh chúng tôi cứu boot thành công không tháo máy, chỉ cần1 sợi cap usb là ok
Mã:
13:18:36 : Windows Phone 8/8.1/10 Lumia Flasher
13:18:36 :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]