sáng gập cây iphone 4s chạy mãi vẫn lõi 3014
thay cáp zin+đưa về dfu+cập nhật itunes+đỏi pc vẫn không được
nhứt cái đầu tưởng đâu bị phần cứng mà nghỉ chắc không phải tại vì khách đang xài nhờ nâng cấp 8.3
cuối cùng sữa file host ok
vào đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc và mở File Hosts bằng Notepad, sau đó hãy Copy 2 dòng này
#127.0.0.1 gs.apple.com
74.208.10.249 gs.apple.com
để ở cuối save lại ok
nhớ itunes 11x nhé
anh em nào biết đừng chém em nhé tụi nghiệp
iphone giờ loic nhiều quá

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]