LG G4 F500L LOCK GOOGLE (LOCK NEW) FIX DONE

Tình trạng lock tài khoản google (lock new) không phải lock do nhập pass quá lần nhé.
Fix 10p done [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cầm máy nhanh nên chưa kịp chụp ảnh lại cho ae xem.
Máy mới nên cầm cũng hơi run hehe.

HÌNH ẢNH[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]