Unbrick Lumia 735
Cứu boot Lumia 735
Sửa lỗi boot Lumia 735
Cứu máy Lumia 735 up rom bị mất nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Unbrick Lumia 730 Dual Sim
Cứu boot Lumia 730 Dual Sim
Sửa lỗi boot Lumia 730 Dual Sim
Cứu máy Lumia 730 Dual Sim up rom bị mất nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Unbrick Lumia 810
Cứu boot Lumia 810
Sửa...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]