Có bác nào có ROM Tiếng Việt em này cho em xin với ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]