Những máy AsusZenphone mới xài lần đầu, khi bấm khoá nguồn thì hiện đoạn Video Demo quảng cáo, giống Sony Ericsson không có sim thì không cho vào Menu chính. Xuất hiện đoạn quảng cáo.

Đầu tiên, trong khi máy chạy Asus Demo các bạn chạm vào màn hình (nếu 1 lần không được thì chạm vài lần)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Chạm vào màn hình vài lần để hiện ra một màn hình khác
Máy sẽ hiện ra một màn hình tĩnh
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]Một màn hình khác hiện lên
Lúc này các bạn ấn giữ phím Back trong khoảng 10 giây
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Ấn giữ phím trở về khoảng 10s
Khi màn hình hiện ra một bảng thông báo cho bạn nhập mã số, thì các bạn nhập dãy số 741603 sau đó chọn Confirm
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Khi màn hình hiện lên một dòng như trên thì thả tay ra
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Sau khi nhập mã số máy sẽ khởi động lại
Sau khi máy khởi động lại là việc tắt ứng dụng Asus Demo đã hoàn thành.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Khởi động lại là hoàn thành[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]