Máy up tiếng việt bị treo logo, được sự giúp đỡ của bác Hau2035, em xin hướng dẫn lại ace, có gì mọi người chỉ giáo nhá
link rôm tiếng việt:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link recovery:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
các bước up rom :
1. giải nén recovery_785.rar, chọn theo hình 1, chuyển sang hình 2 nhấn write memory.
2. vào recovery bằng cách nhấn volumn up + power
3. up file tiếng việt vodafone 785 vh_hau2305.zip
4. wipe all
5.done và...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]