Unbrick lumia 636 635
Cứu boot lumia 636 635
Sửa lỗi boot lumia 636 635
Cứu máy lumia 636 635 up rom mất nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Unbrick lumia 638
Cứu boot lumia 638
Sửa lỗi boot lumia 638
Cứu máy lumia 638 up rom mất nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Unbrick lumia 640 XL Dual Sim
Cứu boot lumia 640 XL Dual Sim...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]