Hii đi ngang thấy bài này chỉ là post lên 4rum cho có dât, ai biết rồi đừng chém em nha

N9300 hay còn gọi là Galaxy S3 mini Trung Quốc. Sử dụng chíp spreadtrum SC6802.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]