máy của e đang dùng bt bán cho khách xong

giờ cảm biến cuộc gọi ko tắt đc

đã tét cụm màn hình khác

vệ sinh conect sạch sẽ

đo tổng trở có đầy đủ

xin anh em giải pháp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]