tình trạng máy rớt, không dò được mạng, gọi không phát. ap đầy đủ, chả biết làm gì nữa, load một cái schematic về gỡ em z7500 ra câu 4 phát ok luôn >>>> lúa....cuoideunhindeu
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]