Cài Tiếng việt Note 2 N719 4.3 tiếng việt no root + Add chplay Ok
Samsung galgaxy note 2 phiên bản N719 thị trường Trung Quốc đem về Việt Nam không có tiếng việt
Việt hóa trên nền stock file Samsung...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]