Unbrick lumia 540 Dual Sim
Cứu boot lumia 540 Dual Sim
Sửa lỗi boot lumia 540 Dual Sim
Cứu máy lumia 540 Dual Sim up rom mất nguồn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Unbrick lumia 535, 535 Dual Sim
Cứu boot lumia 535, 535 Dual Sim
Sửa lỗi boot lumia 535, 535 Dual Sim
Cứu máy lumia 535, 535 Dual Sim up rom bị mất nguồn...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]