anh em có sơ đồ cụ thế check ap cho bb k cho em với ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]