giúp e với,N301 khách bảo máy tự nhiên ko nên nguồn.e kep đồng hồ thì lại lên 0,1A rồi kim đứng im,mặc dù chưa ấn phím nguồn.các bác giúp e với ak.thank ak.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]