xin giúp lenovo p780 rơi nước mắt đến màn hình máy khởi động nghe gọi bình thường


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]