Trước khi vào nội dung bài viết mình liệt kê 1 số nhà mạng cho Samsung Galaxy Note 4.

USA mỹ = Sprint, AT&T, Verizon, T-Mobile...
Japan nhật bản = Docomo, au KDDI
Canada = Bell Virgin Rogers Fido Telus Koodo
Anh Pháp Châu âu = Vodafone O2 UK Orange SFR 3 Hutchison...
Australia úc = Optus Virgin Telstra Australia

Giải mã Samsung Galaxy Note 4, Bẻ khóa Samsung Galaxy Note 4, Mở mạng Samsung Galaxy Note 4, Mở khóa Samsung Galaxy Note 4

Unbrick Samsung Galaxy Note 4, cứu boot Samsung Galaxy Note...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]