Sony Z3 của thị trường nhật thì có 3 nhà mạng: Docomo, au KDDI, Softbank.
Canada = Bell Virgin Rogers Fido Telus Koodo.
Thì trường châu âu: Vodafone O2 UK Orange SFR 3 Hutchison...
USA mỹ = T-Mobile

Giải mã Sony Xperia Z3, mở khóa Sony Xperia Z3, mở mạng Sony Xperia Z3.
Unbrick, cứu boot, sửa lỗi mất sóng Sony Xperia Z3.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]