các bác mobile bác nào có sơ đồ sam sung g355h không em đang cần gấp .. thanks ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]