có cây iphone 5 main nguyên zin imei 013428005753841 check thấy att nên lên trang att.unlock thành quốc tế rồi. nhưng bỏ sim vào active báo sim không hợp lệ, kể cả bỏ sim att của mỹ vào cũng báo sim không hợp lệ. bỏ sim việt nam vào thì có cột sóng và có cả 3G nhưng active báo sim không hợp lệ.vẫn nhận sim bình thường mà không cách nào active được dù đã thử rất nhiều sim và restore nhìu lần. Đã tháo cặp đóng qua main khác vẫn không active được. có pro nào biết chỉ với. thank so much.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]