Ae đã làm ok con này xin chỉ giáo..tình trạng nắp sim mất nguồn.đã tháo con cấp áp cho trung tần n7560 đã ok.nhưng máy tự nhiên bị chạm mát MẤY CON L CẤP ÁP 2,8 ở gần con n7560.do tìm k thấy sơ đồ lên làm hơi khó .remo ic nguồn rôi mà k hêt chạm.lên đây hỏi ae xem liệu remo trung tần có hết dc k.nhờ ae nào đã làm pan này chỉ giáo...thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]