nhờ mọi người giúp tab nec f918 treo logo.không vào recovery


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]