1280 hay bị mất nguồn , trắng màn hình , check máy ok và info ok nhưng không lên nguồn . thì bị đứt đường màn hình , thì câu như thế này là ok .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]