Sơ đồ phím nokia 1280
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Nhờ sơ đồ này mình vừa giải quyết xong 1 cây 1280 liệt phím 1239 đứt đường từ CPU ra . Nên chia sẻ cùng Anh em .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]