Các bác giúp em nhận con iPhone 4s cắm sạc ic nguồn nóng bỏng em thợ mới xin đc chỉ giáo

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]