Đã có một phương pháp do pinmobilepr đăng . Hiện tại với một số firmware kitkat mới thì làm khó các thầy nhà mình.
Sau đây là cách khác. Hơi cũ tí nhưng mà đỡ tốn tiền dongle hay 3 credits cho cái free.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]