máy bị khóa tổng đài bên hàn

do mất cắp, k xài đ gì, hkoas từ màn hình lockscren

fix done, imei zin máy

nút hôm xài bt

bao up rom... k bị khóa lại


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]