bác nào có rom con này cho em xin vs. up nhầm rom h nó màn hình bị đảo ngược

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]