cứu 1 e china A556+ chíp SPD6820 sống dậy (thanks backbom) đã hỗ trợ, máy flash xong ko có tv tiện việt hóa luôn chia sẻ cho ae gặp mà mạnh tay.

Khi flash đừng chọn mục NV nhé :

File : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Pass:toiyeuvietnam
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]