ae xin giúp nhận con 6300 hiện mất nguồn. đo thì thấy mất áp 2.8v đã thay cặp nguồn vẫn chưa hết. ko biết mượn áp từ đâu ae xin giúp..thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]