khách mang đến bảo đang chơi game thì sập nguồn,rồi treo logo em kiểm tra bật nguồn không lên,kep dòng bật nguồn treo ở 0,4A,bác nào biết giúp em vs tks các bác nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]