như tiêu đề bác nào có sơ đồ chân f-bus pinout x2 02 cho e xin. thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]