như tiêu đề ae nào có rom flash qua odin cho e xin link tải,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]