muốn root em này mà không dc e đa root vroot ,kigoroot mà not ok cần ae giúp 1 tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]