ai gặp giúp em với ạ oppo R1001 máy em sản xuất 2014 có hai loại 2013 up rom chạy bình thường và ngon 2014 up phát đen màn hình ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]