Tình hình là em có con htc htl22 sau khi unlock xong thì nghe gọi ok quất tiếng việt vào thì dính lỗi mất cuộc gọi. em đã thử xóa google play service mà vẫn ăn thua. ai có cách nào chỉ em với ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]