tình hình em có 1 cây iphone 5s silver 16gb Đang xài 7.0.6 tự nhiên không thấy dòng [ touch ID & mật khẩu ]
em chạy lại phần mềm thì nó xuất hiện lại dòng [ touch ID & mật khẩu ] mak vào thêm dấu vân tay không được.
bác nào có co kinh nghiêm chỉ giúp em vs.Tkanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]