như tiêu đề e nó đang ở tiếng việt mà tạo tk cửa hàng khó nên muốn về lại tiêng anh gốc.flash bằng atf toàn bị lỗi ko bít có phải re-lock boot lại ko.a c e ai gặp qua chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]