Như tiêu đề em có con lumia 720 dùng 1 tý là nó ngã bệnh
em dùng 1 tý là nó bị đơ cảm ứng liệt 1 nữa bên phải màn hình
bỏ vào tuối quần 1 chút nó tự tắt nguồn
mong các anh chị pro chỉ giùm em và giúp em cách khắc phục lỗi.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]