xin các bác file chạy ATF,máy chạy windownphone 8.0 nhưng ko update lên được wp 8.1(thêm pm đánh thức đt),xin các bác cho xin file để lên luôn wp 8.1 có tv,thank các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]