cần file samsung gt e1200i full tiếng việt
ah nào có máy read file úp lên cảm ơn nhìu;;)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]