Như tiêu đề các bác coi có sơ đồ hay ae nào làm qua rồi giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]