như tiêu đề mình mới con iphone 4 rớt đất cấm xạc thì vẫn báo pình thường mwng mãi không đầy pin mà còn bị tụt pin dần nữa mặc dù mình đã thay pin, thay đuôi xạc , câu con q2 và con r37rồi mà vẩn nót ok ae nào làm qua rồi phụgiúp em tay .thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]