E có 1 con ip5 có tài @lc.com chưa xác minh các bác cho e hỏi giờ làm thế nào ạ cảm ơn mọi người

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]